Uputstva o pravilima privatnosti

U nastavku želimo da vas obavestimo o obradi ličnih podataka prilikom korišćenja naših internet stranica.
 1. doppelherz.me
 2. Uputstva o pravilima privatnosti

Pravno odgovoran

Queisser Pharma GmbH & Co. KG (Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg) je odgovoran za ovu internet stranicu. Više informacija o našoj kompaniji i osobama ovlašćenim za zastupanje možete pronaći u našem impresumu.

Koji podaci će biti obrađeni?

Pravne osnove obrade podataka
Da bismo mogli da vam ponudimo našu internet stranicu i time povezane usluge, obrađujemo lične podatke na osnovu sledećih pravnih osnova:

 • Saglasnost (Čl. 6 Stav 1 slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO))
 • Za ispunjavanje ugovora (Čl. 6 Stav 1 slovo b) Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO)
 • na osnovu obostranog interesa (Čl. 6 Stav 1 slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO))
 • pridržavanje zakonskih obaveza (Čl. 6 Stav 1 slovo c) Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO))
  U vezi sa odgovarajućom obradom, pozvaćemo se na odgovarajuće  uslove, kako biste mogli da klasifikujete po kom osnovu obrađujemo lične podatke.

Kada se lični podaci obrađuju na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da u bilo kom trenutku opozovete svoju saglasnost sa nama.

Kada obrađujemo podatke na osnovu obostranog interesa, kao subjekat podataka, imate pravo da uložite prigovor na obradu ličnih podataka, uzimajući u obzir odredbe člana 21 Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO).

Pristupni podaci
Kada posetite našu internet stranicu, lični podaci biće obrađeni, kako bismo mogli da prikažemo sadržaj internet stranice na vašem uređaju.
Da bi se mogli prikazivati stranice na vašem pretraživaču, vaša IP-adresa krajnjeg uređaja koji koristite mora biti obrađena. Na to dolaze dodatne informacije o pretraživaču vašeg krajnjeg uređaja. 
U skladu sa zakonom o zaštiti podataka, takođe smo obavezni da garantujemo poverljivost i integritet ličnih podataka koji se obrađuju u našim IT sistemima. 
U tu svrhu i za ovaj interes evidentiraju se sledeći podaci na osnovu obostranog interesa:

 • IP-adresa krajnjeg uređaja koji poziva (najviše 7 dana)
 • Operativni sistem pozivajućeg krajnjeg uređaja
 • Verzija pretraživača pozivajućeg krajnjeg uređaja
 • Naziv preuzete datoteke
 • Datum i vreme preuzimanja
 • Količina preuzetih podataka
 • Preporučujuća URL-adresa

IP adresa će biti izbrisana sa svih sistema, koji se koriste u vezi sa radom ove internet stranice najkasnije u roku od 7 dana. Tada više nećemo moći uspostaviti ličnu referencu iz preostalih podataka.

Podaci se takođe biti koriščeni za identifikaciju i ispravljanje grešaka na internet stranicama.

Obrazac za kontakt
Nudimo kontakt obrazac na našoj veb stranici, koji možete koristiti da zatražite informacije o našim proizvodima ili uslugama ili da nas kontaktirate uopšte. Podatke koji su vam obavezno potrebni da odgovorite na upit, označili smo kao obavezna polja. Informacije o drugim poljima podataka su na dobrovoljnoj osnovi. 

Ove informacije su nam potrebne da bismo obradili vaš zahtev i poslali vam odgovor. Obrada podataka se odvija u slučaju konkretnih upita za ispunjenje ugovora t.j. iniciranje ugovora. U slučaju opštih pitanja, obrada se odvija na osnovu obostranog interesa.

Upite primljene putem kontakt obrasca na našoj internet stranici obrađujemo elektronski kako bismo odgovorili na vaš upit. U tom kontekstu, drugi ljudi ili odeljenja i eventualno treće strane, biće takođe obavešteni o sadržaju obrasca koji ste poslali.

Podaci obrasca se prenose preko interneta preko šifrovanih veza.

Novosti
Takođe se možete pretplatiti za novosti putem e-pošte na našoj internet stranici. Zato nam je potrebna samo vaša e-mejl adresa. Možete dati dodatne informacije o svom zvanju i imenu. Ovo se radi na dobrovoljnoj osnovi. 

Možete se odjaviti sa novosti u bilo kom trenutku. Alternativno, naći ćete vezu za odjavu za novosti u svakoj e-pošti.

Da bismo mogli da analiziramo popularnost naših novosti i da ih optimizujemo, evidentiramo kada se e-poruke otvaraju i kada se linkovi kliknu. Ocenjivanje je anonimno. Primera radi, vidimo samo procenat primalaca novosti koji su otvorili e-mejl ili kliknuli na link. Ova analiza upotrebe zasnovana je na obostranom interesu. Možete uložiti prigovor na ovu obradu, tako što ćete se odjaviti sa novosti.

Validacija adresa e-pošte
Kako bismo izbegli odnosno umanjili pogrešne navode adresa e-pošte sa vaše strane, u našim formularima koristimo uslugu za validaciju adrese e-pošte. Pritom se vrši odgovarajuća provera pomoću pružaoca usluge iz Evropske unije (Bouncer Sp. z.o.o. (LTD), Poljska – „Unbounce“).

Sklopili smo sa pružaocem usluge ugovor o obradi podataka po nalogu prema odredbama čl. 28. DSGVO. U ugovoru je posebice predviđeno i brisanje podataka.

Korišćenje video sadržaja
Na našim internet stranicama takođe uključujemo vídeo sadržaje tzv. trećih servisa kao npr. bunny.net. U toj svezi se podaci iz tzv. HTTP zahteva (kao npr. IP-adresa) prenose na bunny.net.

Obrada podataka se pritom vrši putem tzv. mreže Content-Delivery-Network od stranice bunny.net. Za to korišćeni računarni centri se nalaze u Evropskoj uniji i u Velikoj Britaniji. Za Veliku Britaniju postoji tzv. rešenje o prikladnosti Evropske komisije tako da je u tom kontekstu garantovana prikladna razina zaštite podataka.

Funkcije ocenjivanja proizvoda
Ako ste od nas zatražili uzorak proizvoda, kasnije ćemo vam poslati e-poruku sa molbom da ocenite proizvod. Za ovo koristimo uslugu Trustpilot-a. Trustpilot je usluga iz Danske i obavezuje se na zakon Evropske unije o zaštiti podataka.

Štaviše, možemo vam takođe ponuditi da ocenite naše proizvode direktno na našoj internet stranici. Pored ocenjivanja, ovde se mora navesti i ime. Ocena se može objaviti na našoj internet stranici. O tome ćete biti obavešteni u vezi sa podnošenjem ocene. Obrada podataka u vezi sa ovom funkcijom ocenjivanja odvija se na osnovu obostranog interesa.

Kolačići i ostale informacije u vašim krajnjim uređajima
Na našoj internet stranici koriste se kolačići. Kolačići su male tekstualne informacije koji se čuvaju na vašem krajnjem uređaju preko vašeg pretraživača.

Za kolačiće koji prema čl. 25. st. 1. br. 2. zakona TDDDG nisu neophodni, pribavljamo vaš pristanak. Možete pristanak da opozovete u svako vreme za budućnost na način da izbrišete kolačiće koji su postavljeni od naše internet stranice ili da podesite svoje postavke u postavkama o kolačićima na našoj Internet stranici. Osim toga, možete i da nam se obratite u svako vreme glede opoziva pristanka.

Imate osim toga mogućnost da sprečite upotrebu kolačića tako što ćete izvršiti odgovarajuća podešavanja u svom pretraživaču. Međutim, želimo da istaknemo da je korišćenje naše internet stranice tada moguće samo u ograničenoj meri. Preko kolačića se ne mogu instalirati niti pokrenuti nikakvi programi ili druge aplikacije na vašem računaru.

Kako bismo omogućili određene funkcije na internet stranici, pohranjujemo informacije u „lokalnoj memoriji“ pretraživača vašeg krajnjeg uređaja. Tome pripada i funkcija „liste želja“ na nekim od naših stranica o proizvodima (kao npr. „Doppelherz“). Za pohranjivanje i isčitavanje tih informacija nije potreban pristanak prema čl. 25. st. 2. br. 2. TDDDG.

Upotreba apsolutno neophodnih kolačića („Obavezni kolačići“) vrši se na osnovi čl. 25. st. 2. br. 2. TDDDG. Ukoliko kolačići obuhvataju lične podatke, obrada podataka se vrši na temelju balansa interesa (čl. 6. st. 1. slovo f) DSGVO). Naš je interes u tim slučajevima ponuda internet stranice koja funkcioniše i koja je povoljna za korisnike. Ostali kolačići se koriste samo, nakon što ste prethodno dali saglasnost.

Neophodni kolačići
Koristimo kolačiće za takozvanu kontrolu sesije. Ovi kolačići se automatski brišu iz vašeg pretraživača kada napustite našu internet stranicu.
Kolačići se takođe koriste da vam pokažu informacije o korišćenju kolačića i da vam daju priliku da date svoju saglasnost. Isto važi i ako ste napravili izbor u vezi sa vašim preferencama kolačića. Imate mogućnost da sačuvate proizvode na našoj veb stranici u „listu želja“. Da bi ovo bilo moguće, koriste se kolačići.
Koristimo takozvane „Pop-up prozorčiće“ na nekoliko mesta na internet stranici, pomoću kojih vas upućujemo na proizvode ili novosti. Takođe koristimo kolačiće da kontrolišemo ove oglase, a posebno da odlučimo kada više ne želimo prikazivanje pop-up prozorčića.

Ako aktivirate dugme Pinterest i aktivirate „Pin on Pinterest“, ovo podešavanje će biti sačuvano u kolačiću.

Ostali kolačići
Informacije o drugim kolačićima koji se koriste na osnovu vašeg pristanka mogu se naći u daljim objašnjenjima ovih informacija o zaštiti podataka. Ukoliko je korišćenje kolačića pomenuto u nastavku, to se zasniva na saglasnosti koju ste dali pri poseti naše internet stranice. Ako ne date svoju saglasnost, određeni kolačići neće biti postavljeni i povezane usluge nezavisnih dobavljača usluga neće biti aktivirane.

Veb analiza
Kako bismo saznali više informacija o broju, trajanju boravka i popularnosti sadržaja naših internet stranica, upotrebljavamo sistem za veb analize „Matomo“.

Pritom upotrebljavamo Matomo u konfiguraciji u kojoj se ne koristimo kolačićima ili tzv. „Pixelima“ i u kojoj su IP adrese anonimne.

Matomo nam osim toga služi prepoznavanju i ispravljanju grešaka na internet stranici.

Pravna osnova za obradu podataka uz pomoć Matomo je čl. 6. st. 1. slovo f) DSGVO („balans interesa“). Naš interes je operacija i optimizacija naših internet stranica bez grešaka i prema potrebama.

Obrada podataka se vrši u računarnom centru u EU-u.

Prigovore protiv te obrade podataka možete da uložite u svako vreme na način da kliknete na sledeći link za deaktivaciju usluge Matomo:

Google ads, Doubleclik & drugo „praćenje“
Koristimo druge Google usluge na našim internet stranicama. To uključuje platformu Google Marketing Platform - usluga kompanije Google Ireland Limited (Irska). Uz pomoć platforme Google Marketing Platform možemo da bolje analizujemo kako korisnici interneta prihvataju od nas postavljene reklame „Google Ads“. Pritom se koriste i kolačići.

Koristimo uslugu na temelju vašeg pristanka. Google Ireland Limited u toj svezi može da i prenese podatke u računarne centre kompanije Google LLC u SAD-u. Prikladnu razinu zaštite podataka pritom garantuje ugovor između Evropske unije i SAD-a ("EU-U.S. Data Privacy Framework“). Nadređena kompanija iz SAD-a Google LLC. je certifikovana u skladu sa Data Privacy Framework. 
Podaci u platformi Google Marketing Platform se obrađuju u periodu do 24 meseca.

Dalje koristimo Google Ads na osnovu vašeg pristanka za prikazivanje reklamnog materijala na našem veb-sajtu ili da bismo mogli da sagledamo uspeh sopstvenih troškova oglašavanja. Tu se takođe radi o usluzi od Google Ireland Limited. I ovde se Kolačići koriste. Gleda obrade podataka u SAD-u, isti uslovi su na snazi kao što smo ih opisali gore za Google Marketing Platform.

Možete pronaći više informacija o obradi podataka kod Google kao i mogućnosti prigovora („opt-out“) ovde.

Da bismo analizirali upotrebu naše internet stranice u pogledu metoda oglašavanja, koristimo metod praćenja kompanije Epro (eprofessional) na osnovu vašeg pristanka. Epro je nemački ponuđivač sa kojim smo sklopili ugovor o obradi po nalogu.
Samo pseudonimni podaci se obrađuju koje ne možemo da povežemo sa licima. Praćenje možete ovde deaktivirati.

Korišćenje „Meta“ usluga
Na našoj internet stranici koristimo i tzv. Facebook-CAPI ili tzv. „Facebook-Pixel“ u svrhe reklame ukoliko ste nam za to dali pristanak. Kroz tu integraciju od Facebook-CAPI i Facebook-Pixel, Meta Platforms Ireland Limited („Meta“) kao ponuđivač Facebooka dobija informaciju da ste odgovarajuću stranicu naše internetske ponude u tom trenutku otvorili svojim krajnjim uređajem. Ukoliko ste prijavljeni kod Meta usluga (npr. Facebook, Instagram), Facebook po mogućnosti može da poveže posetu sa vašim Meta profilom.

Obrada podataka se pritom takođe vrši u SAD-u. Prikladnu razinu zaštite podataka pritom garantuje EU-U.S. Data Privacy Framework“. Nadređena kompanija iz SAD-a Meta Platforms, Inc. je certifikovana u skladu sa Data Privacy Framework.

Dodatne informacije o obradi podataka od „Meta“ vam stoje na raspolaganju ovde: https://de-de.facebook.com/privacy/policy/.

„Bing“ univerzalno praćenje događaja
Koristimo takozvano „univerzalno praćenje događaja“ sa „Binga“ na osnovu vaše saglasnosti. Radi se o usluzu kompanije Microsoft Corporation (USA), sa kojom se stvaraju pseudonimni korisnički profili. Obrada podataka se vrši u SAD-u. Ta usluga nam daje mogućnost da pratimo aktivnosti korisnika na našoj veb stranici ako su isti pristigli na našu veb stranicu putem reklame kod „Bing“ (Bing Ads). Podaci se pohranjuju do 180 dana. Više informacija o obradi podataka od strane „Binga“ u praćenju događaja možete pronaći ovde. Prigovore o upotrebi ove metode možete da uložite ovde, čime istodobno možete da opozovete svoju saglasnost. Prikladnu razinu zaštite podataka pritom garantuje EU-U.S. Data Privacy Framework“. Nadređena kompanija iz SAD-a Microsoft Corporation je certifikovana u skladu sa Data Privacy Framework.

Prepoznavanje grešaka („Bugtracking“)
Na internet stranicama koristimo alat Sentry. Sentry zapisuje greške koje se pojavljuju kod korišćenja internet stranica koje mi onda možemo da ispravimo.

Koristimo Sentry u „lokalnoj“ varijanti kod koje se podaci obrađuju na serveru našeg davaoca usluge u nemačkom računarnom centru. U protokolima od Sentry se ne pohranjuju IP adrese. Podatke principijelno ne možemo da povežemo sa licima.

Svrhe obrade ličnih podataka

Navedene podatke obrađujemo za rad naše veb stranice i za ispunjavanje ugovornih obaveza prema našim kupcima ili zaštitu naših legitimnih interesa.

U slučaju vaših upita izvan aktivnog odnosa sa klijentima, obrađujemo podatke u prodajne i reklamne svrhe. U bilo kom trenutku možete da prigovorite na korišćenje vaših ličnih podataka u reklamne svrhe.

Dobrovoljni podaci

Ako nam dobrovoljno date podatke, na primer u obrascima, a to nije potrebno za ispunjenje naših ugovornih obaveza, mi obrađujemo ove podatke uz legitimnu pretpostavku da je obrada i korišćenje ovih podataka u vašem interesu.

Primaoci/prenos podataka

Podaci koje nam dostavite neće biti prosleđeni trećim licima. Posebno, vaši podaci neće biti prosleđeni trećim licima u njihove reklamne svrhe.

Međutim, možemo da koristimo dobavljače usluga za upravljanje ovom veb lokacijom ili za druge proizvode ili usluge koje nudimo. Ovde se može desiti da provajder usluga postane svestan ličnih podataka. Mi pažljivo biramo pružaoce usluga - posebno u pogledu zaštite podataka i bezbednosti podataka - i preduzimamo sve mere zaštite podataka potrebne za dozvoljenu obradu podataka.

Obrada podataka van Evropske unije

Koliko se lični podaci obrađuju van Evropske unije, to se vidi iz prethodnog teksta.

Odgovorno lice za zaštitu podataka

Imenovali smo odgovorno lice za zaštitu podataka.

Do njega možete doći na sledeći način:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
– Odgovorno lice za zaštitu podataka–
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
E-Mail: [email protected]

Vaša prava kao subjekat podataka

Imate pravo na informacije o ličnim podacima koji se odnose na vas. Možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku za informacije.

U slučaju zahteva za informacijama koji nije napisan u pisanoj formi, tražimo vaše razumevanje da možemo da zahtevamo dokaze od vas koji dokazuje da ste vi osoba za koju kažete da jeste.

Štaviše, imate pravo na ispravku ili brisanje ili na ograničenje obrade, ukoliko na to imate zakonsko pravo.

Pravo na prigovor
Konačno, imate pravo da uložite prigovor (čl. 21. DSGVO) na obradu u okviru zakonskih zahteva.

Brisanje podataka

Obično brišemo lične podatke kada nema potrebe za daljim čuvanjem. Zahtev može postojati posebno ako su podaci i dalje potrebni da bi se ispunile ugovorne usluge, da bi se mogla proveriti i odobriti ili odbiti garancija i, ako je primenjivo, potraživanja po garanciji. U slučaju zakonskih obaveza čuvanja, brisanje se može razmatrati samo nakon što je odgovarajuća obaveza čuvanja istekla.

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu

Imate pravo da se žalite nadzornom organu za zaštitu podataka o obradi ličnih podataka sa naše strane.

Promene ovih obaveštenja o privatnosti

Mi obrađujemo ovo obaveštenje o zaštiti podataka kada se izvrše promene na ovoj internet stranici ili iz drugih razloga koji to čine neophodnim. Uvek možete pronaći aktuelnu verziju na ovoj internet stranici.

Stanje: 08.09.2023